Individuele lessen / niveaus

Individuele lessen worden gegeven op alle niveaus: van beginner tot vloeiend.

  Groepscursus / niveaus

Onze groepslessen worden gegeven vanaf niveau 0 tot niveau middelmatig (A2). Daarin hebben wij 6 subniveaus gedefinieerd. Voor elk van de subniveaus is een apart twee-weeks blok. De blokken 1 t/m 6 worden 4x per jaar als gehele cyclus aansluitend gegeven: in herfst, winter, lente en zomer. Je stroomt in, in een van de blokken: ieder blok (=niveau) heeft een specifieke startdatum! Kijk hier voor de cursus data.

Je kunt ervoor kiezen om 1 blok te volgen (= 2 weken), tot maximaal 6 blokken (= 12 weken). Behalve de volledige 12-weekse cycli worden in de zomermaanden (juli/augustus) ook elke twee weken afzonderlijk de blokken 1, 2, en 3 gegeven.

Als u niet zeker bent van uw niveau, maakt u dan de online niveautest.

NIVEAU BESCHRIJVINGEN PER BLOK

Blok 1

aanvangsniveau: geen voorkennis vereist
les-stof: alfabet, uitspraak, grondbeginselen van grammatica (manlijk/vrouwlijk, structuur werkwoorden, naamvallen, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden), woordenschat 300-500 woorden
doelstelling: zich kunnen “redden”; borden/kaarten kunnen lezen, de weg kunnen vragen, uit kunnen leggen wie u bent, boodschappen doen, tickets kopen etc.

Blok 2

aanvangsniveau: u heeft ca. 60-80 uur aan de taal besteed (som van lesuren en zelfstudie). U kent het alfabet en de basis van de grammatica, u heeft een woordenschat van tenminste 300 woorden.
les-stof: grammatica (gebruik naamvallen, voorzetsels, vervoeging werkwoorden, voltooid/onvoltooide tijd, gebiedende wijs), opvoeren woordenschat tot 500-750 woorden

doelstelling: in staat zijn om iemand rond te leiden, korte gesprekken kunnen voeren per telefoon (taxi bestellen, kaartje voor het theater), een eenvoudige brief kunnen schrijven over wat u heeft meegemaakt. U niveau aan het einde van het blok ligt tegen A1 aan.

Blok 3

aanvangsniveau: u heeft ca. 120 – 160 uur aan de taal besteed (som van lesuren en zelfstudie). U kunt de beginselen van de grammatica (naamvallen, werkwoord vervoegingen etc) toepassen. U heeft een woordenschat van tenminste 500 woorden. les-stof: grammatica (bewegingswerkwoorden zonder/met voorvoegsels, wederkerend werkwoord, uitzonderingen enkelvoud/meervoud, overtreffende trap), opvoeren woordenschat tot 750-1200 woorden

doelstelling: uitgebreide eenvoudige gesprekken kunnen voeren, een discussie kunnen aangaan/mening kunnen geven, door docent uitgekozen eenvoudige artikeltjes kunnen lezen (met behulp van woordenlijst), actief gebruik maken van naamvallen bij het spreken, uw niveau aan het einde van dit blok komt overeen met ruim A1 (spreken / luisteren / schrijven / lezen).

Blok 4

aanvangsniveau: u heeft ca. 180 – 240 uur aan de taal besteed (som van lesuren en zelfstudie). U kent inmiddels veel werkwoorden en kunt deze vervoegen. U heeft een woordenschat van tenminste 750 woorden.
les-stof: grammatica (vervoegingen naamvallen meervoud, gebruik voorzetsels, combinaties werkwoorden + naamvallen, voorzetsels + naamvallen), opvoeren woordenschat tot 900 – 1400 woorden

doelstelling: zinnen kunnen herformuleren met synoniemen, verschillende typen brieven kunnen schrijven, in verschillende stijlen formeel/informeel een gesprek kunnen voeren.

Blok 5

aanvangsniveau: u heeft ca. 240 – 300 uur aan de taal besteed (som van lesuren en zelfstudie), u beheerst grammatica goed (naamvallen, vervoegingen, tijden etc) en heeft een woordenschat van tenminste 900 woorden.
les-stof: focus op spreek- en luistervaardigheid, actief leren toepassen van geleerde grammatica, zegswijzen / uitdrukkingen in spreektaal, opvoeren woordenschat tot 1100-1600 woorden.

doelstelling: bereiken van een “normaal” spreektempo, een eenvoudig sollicitatie gesprek kunnen voeren, eenvoudige films en tv-programma’s grotendeels kunnen begrijpen (voornamelijk door docent uitgekozen): basis leggen van een “skill” die verder in de praktijk zal moeten worden toegeëigend. Uw niveau spreken / luisteren aan het einde van dit blok komt overeen met A2.

Blok 6

aanvangsniveau: u heeft ca. 300 – 400 uur aan de taal besteed (som van lesuren en zelfstudie)
les-stof: focus op leesvaardigheid en vocabulaire, woordenschat opvoeren tot 1500-2000 woorden
doelstelling: kranten-artikels, eenvoudige boeken kunnen lezen (met behulp van woordenboek). Uw niveau lezen / schrijven aan het einde van dit blok komt overeen met A2.

Russisch leren is een iteratief proces: in elk blok worden continu elementen uit voorgaande blokken herhaald en vindt verdieping plaats van de onderwerpen. Zo leert u in blok 1 de naamvallen, zult u ze in blok 2 leren gebruiken, in blok 3 komen uitzonderingen aan bod, in blok 4 leert u specifieke constructies van naamvallen in combinatie met werkwoorden en voorzetsels, in blok 5 traint u ze snel toe te passen etc.

Aanvangsniveau inschatten

Omdat elk niveau weer een aparte startdatum heeft, is het heel erg belangrijk om het juiste instroomniveau van te voren te bepalen. Als u nog geen Russisch geleerd heeft, is de keuze makkelijk. U start in blok 1.

Als u al Russisch geleerd heeft, kunt in later blok instromen. Het beste kunt u bij de cursus-coordinator een niveau-test aanvragen. U bent dan helemaal zeker wat uw juiste instroomniveau is.

Maar ook op basis van de bovengenoemde blokbeschrijvingen komt u ook een einde. De genoemde uren en aantal woorden, zijn maar zeer globale indicatoren, en kunnen niet alleen als uitgangspunt genomen worden. We geven nog een paar vuistregels die u helpen een inschatting van het niveau te maken:

– mbt de veelgebruikte leermethode “Pasport v Rossiju”: heeft u de helft van boek 1 doorgewerkt, begin dan met blok 2; heeft u driekwart tot geheel het boek doorgewerkt maar beheerst u de lesstof vooral passief, begin dan met blok 3; beheerst u actief en goed alle lesmateriaal uit boek 1, begin dan met blok 4.

– mbt de veelgebruikte leermethode “Ruslan Russisch”: als u het eerste boek heeft doorgewerkt kunt u met blok 2 beginnen (in blok 2 zullen wel een aantal elementen aan bod komen die “Ruslan Russisch” al behandeld heeft).
– het niveau A1 (classificatie CEFR) nogal verschillend gehanteerd wordt door afzonderlijke instellingen; voorbeeld zonder specifiek te verwijzen: de ene instelling geeft aan dat dit niveau bereikt wordt met 28 lesuren en ongeveer 28 uur zelfstudie. Een andere spreekt van 40 les-uren en 50 uur zelfstudie. Weer een andere instelling dat A1 bereikt wordt na 80 les-uren en ruim 200 uur zelfstudie. Onze vuistregel: normaal gesproken start men met A1 in blok 3. Heeft u echt een uitgebreide cursus gehad (van 60-80 lesuren) en beheerst u de elementaire grammatica grotendeels, start dan in blok 4.
– heeft u enkel via zelfstudie russisch geleerd: houdt er rekening dat uw niveau wel eens kan tegenvallen, schat uw niveau conservatief in
– heeft u op een alternatieve wijze russisch geleerd zonder daarbij de basis van de grammatica te leren of zelfs het alfabet: begin bij blok 1 (onze docenten hebben op basis van ervaringen met voormalige cursisten ernstige bedenkingen bij het nut en effect van methodes met enkel met plaatjes en geluidsfragmenten; dergelijke methodes hebben mogelijk nut hebben als aanvulling, maar de Russische taal leent zich er niet voor om volledig voorbij te gaan aan grammatica en schrift)
– is het alweer een tijdje geleden dat u russisch leerde: schat uw niveau conservatief in
Als u twijfelt tussen groepslessen en individuele lessen. Een groepscursus heeft twee belangrijke voordelen: het sociaal aspect tijdens de les en de prijs. Omdat wij in kleine groepen werken (maximaal 6 personen) is ook bij groepslessen er veel individuele aandacht van de docent.

Omdat iedereen verschillend is hebben ook individuele groepsleden een verschillend leertempo en een verschillende achtergrond. Het leertempo in een groepsles is langzamer dan bij een individuele cursus. Het leertempo is zo gekozen dat de meeste mensen het zouden moeten kunnen volgen. Wilt uw eigen leersnelheid; niet wachten op langzamere groepsleden, of het juist rustig aandoen en niet de druk van anderen voelen, overweegt u dan individueel les. Een individuele les heeft het voordeel dat leertempo volledig op de cursist wordt toegespitst en de intensiteit groter is door de 1-op-1 aandacht van de docent. Hierdoor kunt u met privé-les in een zelfde periode een stuk verder komen dan met groepsles (meestal zo’n 20-25%), bovendien kunnen thema en doelstellingen specifiek op uw situatie toegespitst worden.

© Copyright - BLC Language Courses - Privacy Policy

Deze website gebruikt cookies. Lees meer in onze: privacy policy.

Voor een goed functionerende website, klikt u op cookies accepteren. U kunt uw keuze altijd wijzigen via de knop onderaan de pagina.