Op dikgedrukte lettergrepen valt de klemtoon. Klik hier om terug te gaan naar de woordenlijst-index.

duizelig мутить
onderweg в пути
raadselachtig загадочный
boom дерево
zich vermaken развлекаться
speeksel слюна
met de trein на поезде
kinderwagen детская коляска
de wekker loopt af звонит будильник
onderdak vinden найти приют
voordat het te laat is пока не поздно
verblijfskosten расходы на жильë и питание
voorwaarts вперëд
goedkeuren одобрять
eigenaar собственник
verraad предательство
vee скот
bezienswaardigheid достопримечательность
vermoedelijk предположительный
middeleeuws средневековый
naar beneden gaan сойти
verschillend по-разному
bijziend близорукий
van buiten af извне
dankbaar благодарный
ringvinger безымянный палец
verleiding искущение
wedloop пробег
verstoten изгонять
ellende нищета
camping кемпинг
het woord ligt me op de tong это слово вертится у меня на языке
walvis кит
buitengewoon чрезвычайниый
bond союз
verkenner разведчик
beroven ограбить
teleurstellen обмануть ожидания
menigte множество людей
invoerrechten пошлина
kalkoen нидюк
genezen лечить
vervalsing подлог
peuter малыш
uitvinding изобретение
os вол
stoep крыльцо
vernieuwing обновление
met z’n vieren вчетвером
betrouwbaar верный
weg! долой!
gelijkheid равенство
wenselijk желательный
tennisbaan корт
roentgenstraling рентгеновские лучи
gezin семейство
machtsmisbruik превышение
slikken глотать
de lopende band конвейер
zout солëный
kettingreactie цепная реакция
huiszoeking обыск
lullig дурацкий
afscheid проводы
origineel подлинник
met geweld силой
klemtoon ударение
buitenlands внешний
ik kan er zelfs niet aan denken не могу и думать об этом
treurig скорбный
paling угорь
een zekere некий
in lachen uitbarsten разразиться смехом
gat дыра
pleister пластырь
noodgeval крайний случай
shampoo шампунь
darm кишка
vrijheid van meningsuiting свобода слова
vijver пруд
besluit постановление
motregen моросящий дождь
in het zuiden на юге
tenietdoen уничтожать
vijandelijk вражеский
een doelpunt maken забить гол
mat staan получить мат
Zweed швед
radijs редис
voorraadschuur амбар
ik ben niet van hier я не здешний
riskeren рисковать
binnenlands внутренний
flexibel гибкий
voorganger предшественник
bruid невеста
werkgelegenheid занятость
obstakel препятствие
hedendaags современный
gesloten скрытный