Op dikgedrukte lettergrepen valt de klemtoon. Klik hier om terug te gaan naar de woordenlijst-index.

stelen воровать
beddegoed постельные принадлежности
betrouwbaar недëждый
rang ранг
verduistering растрата
geneeskundig лечебный
hersenen головой мозг
benaming название
spanning натяжение
kruidenier бакалейщик
herexamen переэкзаменовка
eenrichtingsverkeer одностороннее движение
klier железа
veroveraar захватчик
omgekeerd перевëрнутый
wederzijds взаимный
langzaam потихоньку
de voorkeur geven предпочитать
sneeuwpop снежная баба
staking стачка
inspanning напряжение
mijn рудник
overstuur в беспорядке
rokkenjager бабник
som итог
moordenaar убийца
bloeding кровотечение
snoek щука
uitdrukking выражение
onderwereld подземное царство
seksueel половой
echter однако
groot aantal множество
zweet пот
moorden совершать убийство
strikt строгий
winkeltje лавка
schandelijk позорный
mopperen роптать
ondergeschikt подчинëнный
wie is nog niet hier? кого ещë нет?
verliefd worden влюбляться
zuipen пьянствовать
boos сердитый
dwars поперëк
naakt голый
vredelievend миролюбивый
zodra как только
op tijd вовремя
besmettelijk заразный
ontnemen отнять
door wie is dit boek geschreven? кем написана эта книга
dodenmars похоронный марш
schoonmoeder (moeder van man) свекровь
drie keer втрое
verziend дальнозоркий
slaapmiddel снотворное средство
zakenman деловой человек
vochtig worden сыреть
vermelden сообщать
handelsomzet торговый оборот
wekker будильник
taalkunde языкознание
dijk дамба
schatten ценить
plagen дразнить
het is niet de moeite waard это не стоит труда
katoen ситец
koe корова
inkt чернила
kruit порох
boete покаяние
magneet магнит
zwanger беременная
voor de grap шутки ради
streep полоса
rijp зрелый
geil сладострастный
gewend привыкный
maagdelijk девический
meestal почти всегда
gietbui ливень
vorig прежний
regelen регулировать
raak меткий
deels отчасти
gebrek отсутствие
buigen наклонить
veroveren покорить
domkop глупец
maatregelen treffen принять меры
riolering канализация
opwindend волнующий
winst прибыль
roker курящий
verdrukking притеснение
het is twijfelachtig of … вряд ли
daarentegen против этого
verboden inrit въезд запрещен
zachtgekookt ei всмятку